Storebælt Kloakservice

Ved hurtig Kontakt Send en Sms til

Alle typer tømninger

Og slamsugning udføres med slamsuger. Min cityflex slamsuger kan komme helt ind i de bageste gårde og på stisystemerne på grund af sin størrelse og vægt. Nødtømninger i weekender til absolut konkurrencedygtige priser.Tagnedløbsbrønde, septiktanke, trixtanke, samletanke, køkken brønde, fedtudskillere etc

Sekundært udføres opgaver som rengøring i industrivirksomheder, som støvsugning med tørstofsuger, højtrykspuling af rør, tanke, kanaler, gulve, vægge, lofter (0-2500 bar) Udlejning af man-power. Rydning af fraflyttede/misligholdt, lejemål, sortering og bortkørsel til modtagestation, for både private, udlejere, boligselskaber og offentlige myndighedes.

Contact image